Data wydania 2013-08-08
Tytuł Zarządzenie Nr 249/13 z dnia 2013-07-31

FN.0050.249.2013.MG

Zarządzenie Burmistrza Michałowa Nr 249/13

z dnia 31 lipca 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r poz.:1456, 1530,1548) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 93 890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  28 542 350 zł,

       a)  dochody bieżące     24 528 904 zł

       b) dochody majątkowe  4 013 446 zł

  • Plan wydatków ogółem   28 721 760 zł

 a)  wydatki bieżące      22 061 921 zł

        b) wydatki majątkowe   6 659 839 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-08-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-08