Zarządzenie Nr 119/08 z dnia 2008-07-31 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartał 2008 roku

Data wydania 2008-09-11
Tytuł Zarządzenie Nr 119/08 z dnia 2008-07-31

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r  Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:


§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II Kwartał  2008 roku składającą się z:


1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za II Kwartał  2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Informacji o wykonaniu planu wydatków bużetowych za II Kwartał  2008 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.


Wójt Gminy Michałowo
 

Marek Nazarko

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-09-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-09-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-09-11