Data wydania 2009-10-02
Tytuł Zarządzenie Nr 228/09 z dnia 2009-07-27
Zarządzenie Nr 228/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 27 lipca 2009 r
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartały 2009 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r  Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za II kwartały  2009 roku składającą się z:

1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za II kwartał 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Informacji o wykonaniu planu wydatków bużetowych za II  kwartał 2009 roku – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

 
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-02