Data wydania 2010-07-27
Tytuł Zarządzenie Nr 321/10 z dnia 2010-07-22

Zarządzenie Nr  321 /10

 Burmistrza Michałowa

                                                      z dnia 22 lipca 2010 roku
                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146) zarządzam, co następuje:
                                                           § 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXIX Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·          Zmiany w budżecie
·         Udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zainstalowaniu rypitera
·        Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
·        Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
·        Likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Gminnego w Michałowie w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
·        Wyrażenia zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych
                                   § 2
Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2,3,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
                                                           §   3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-27