Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 2011-07-19 - w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży w obrębie Michałowa

Data wydania 2011-07-21
Tytuł Zarządzenie Nr 61/11 z dnia 2011-07-19
IG.0050.61.2011
 
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 61/11
Burmistrza Michałowa
 
z dnia  19 lipca 2011 roku
 
            w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży w obrębie Michałowa.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
 
Przeznaczyć  do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
1.      nr  4 (parter) przy ul. Fabrycznej 5 w Michałowie o pow. użytkowej 23,26 m2  składający się z pokoju i aneksu kuchennego w budynku mieszkalnym oraz udział 23/159  w części wspólnej budynku i w prawie własności dz. nr 199/2 o pow.0,0516ha. Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00066487/5.
     
      cena  nieruchomości:  11 00,00 zł;
 
  1. Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 9 sierpnia 2011 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.
 
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                             MAREK NAZARKO
                                                                                                         
 
 
                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-07-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-07-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-07-21