Data wydania 2009-07-20
Tytuł Zarządzenie Nr 225/09 z dnia 2009-07-14
Zarządzenie Nr 225/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 14 lipca  2009 roku
 
w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) zarządzam, co następuje:
 
                                                                      §   1
 
Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Miejskiej w Michałowie w dniu 25 czerwca 2009 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 
                                                                     § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 

Burmistrz Michałowa 

Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-20