Data wydania 2011-08-30
Tytuł Zarządzenie Nr 60/11 z dnia 2011-07-11
Or.0050. 60. 2011.JN
ZARZĄDZENIE NR 60 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia 11 lipca  2011 roku
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź zm.) oraz  art. 36  ustawy o pracownikach samorządowych ustawy z 21 listopada 2008 roku  (Dz.U.Nr.223,poz.1458 )  zarządzam co następuje:
 
1.Z dniem 01.08.2011 r. powierzam Panu Dariuszowi Golak stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
2.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony poprzedzony umową o pracę na czas określony 6 miesięcy od 01.08.2011 do 31.01.2012 r (zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
3.Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.
 
 Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-30