Zarządzenie Nr 59/11 z dnia 2011-07-11 - w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom klas I, II, III. i uczniom w klasie III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012

Data wydania 2011-08-09
Tytuł Zarządzenie Nr 59/11 z dnia 2011-07-11
Zarządzenie Nr 59 /11
 Burmistrza Michałowa
    z dnia 11 lipca 2011 roku
 
w sprawie  określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom klas I, II, III. i uczniom w klasie III gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012
 
              Na podstawie § 2 ust ,1,2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ,uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasie III gimnazjum (Dz. U. Nr 111, poz. 652 z 31 maja 2011 roku) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:
 
§ 1
 Ustala się termin przyjmowania przez dyrektora szkoły i gimnazjum wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 06 września 2011 roku
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom- szkoły podstawowej i  gimnazjum
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-08-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-08-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-08-09