Zarządzenie Nr 158/12 z dnia 2012-07-03 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie Pani Anny Malesińskiej.

Data wydania 2012-07-11
Tytuł Zarządzenie Nr 158/12 z dnia 2012-07-03
Or.0050.158.2012.AA
 
ZARZĄDZENIE Nr 158/2012
 
Burmistrza Michałowa
z dnia 03 lipca 2012 roku
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie Pani Anny Malesińskiej.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie Pani Anny Malesińskiej w składzie:
 
 
  1. Przewodniczący komisji – Aleksander Apiecionek
  2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowie – Renata Ostapczuk
  3. Przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty – Grażyna Wydra
  4. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Barbara Sieńczuk
  5. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Andrzej Korolczuk
 
§ 2
 
Egzamin odbędzie się dnia 06 lipca 2012 roku o godz. 10:30 w Szkole Podstawowej im. Wł. Syrokomli w Michałowie.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Michałowa
 
 
 
     Marek Nazarko     
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-07-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-07-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-07-11