Data wydania 2009-07-20
Tytuł Zarządzenie Nr 224/09 z dnia 2009-06-30
Zarządzenie Nr 224/09
Burmistrza Michałowo
z dnia  30 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
 
Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Michałowie „Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
 
1.      Wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.
2.      Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpośredni przełożeni.
 
§ 3
 
1.      Traci moc zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 06 sierpnia 2007 roku w  sprawie wprowadzenia procedury oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Michałowo
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                           Burmistrz Michalowa
 
Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-09-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-20