Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 2015-06-29 - w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

Data wydania 2015-06-30
Tytuł Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 2015-06-29

Or. 0050.61.2015. J.Ch

Zarządzenie Nr 61/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. 379, 1072) i art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423 oraz 2015r. poz. 337), Burmistrz Michałowa zarządza co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Teresę Rybińską wyłonioną w drodze konkursu na Kierownika Gminnej Biblioteki w Michałowie na czas określony od 01.07.2015r. do 30.06.2020r.

§ 2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z Gminną Biblioteką w Michałowie na czas określony w § 1.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy zostaną określone odrębną umową.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Michałowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-30