Zarządzenie Nr 221/09 z dnia 2009-06-23 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych w Michałowie i Osiedle Bondary.

Data wydania 2009-08-17
Tytuł Zarządzenie Nr 221/09 z dnia 2009-06-23
ZARZĄDZENIE NR 221 /09
Burmistrza Michałowa
z dnia 23 czerwca 2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych
w Michałowie i Osiedle Bondary.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tj. z 2004r.Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
                        Przeznacza się do sprzedaży następujące lokale:
 
  1. Lokal mieszkalny nr 8 ( I I piętro ), składający się z 3 izb o pow. użytkowej 35,45 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Michałowie przy ul. Klonowej 2 oraz udział 409/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 961/5 i 962/14 o łącznej pow. 0,2136 ha, , której to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00073089/7
      wartość nieruchomości określono na kwotę: 27 032 zł:
 
  1. Lokal mieszkalny nr 1 (parter), składający się z 4 izb o pow. 60,31m2 (3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i WC) wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 8, udział 694 /10000 w prawie własności dz. nr 26/21 o pow. 0,1541ha, segment budynku gospodarczego o pow. 19,725m2 usytuowany na działce nr 25/18 oraz udział 1/20 w prawie własności dz. nr 25/18 o pow. 0,1419 ha (pod budynkiem gospodarczym), którym to nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone sa księgi wieczyste: BI1B/00074584/4 i BI1B/00074591/6. Wartość nieruchomości określono na kwotę: 37 614 zł.
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom tych lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 15 lipca 2009 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-08-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-08-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-08-17