Zarządzenie Nr 220/09 z dnia 2009-06-23 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 197/09 Burmistrza Michałowa z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych w Michałowie

Data wydania 2009-07-28
Tytuł Zarządzenie Nr 220/09 z dnia 2009-06-23
ZARZĄDZENIE NR   220/09
   Burmistrza Michałowa
 z dnia 23 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 197/09 Burmistrza Michałowa  z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych
w Michałowie.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tj. z 2004r.Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
pkt 3 otrzymuje brzmienie:            
 
  1. „Lokal mieszkalny nr 6 ( I piętro ), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 60,01 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Michałowie przy ul. Klonowej 4 oraz udział 696/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 961/2 o pow. 0,1432 ha, , której to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/00066967/4.
a)      wartość nieruchomości określono na kwotę: 43 790 zł:”
 
           
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                 Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-28