Zarządzenie Nr 53/11 z dnia 2011-06-22 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży na Osiedlu Bondary

Data wydania 2011-06-22
Tytuł Zarządzenie Nr 53/11 z dnia 2011-06-22
 
IG.0050.53.2011.MK
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  53/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 22 czerwca 2011 roku
 
            w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży na Osiedlu Bondary.
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r.  zarządzam, co następuje:
 
      §1. Przeznaczyć  się do sprzedaży lokale mieszkalne:
  1. nr  8 ( II piętro ) Osiedle Bondary 3 o pow. użytkowej 35,45m2  składający się z 2 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 446/10000 w prawie własności dz. nr 21/6 i 27/6 o łącznej pow. 0,1668ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 27/13 o pow. 0,1159ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074577/2 i BI1B/00074587/5.
      cena  nieruchomości:  19.500 zł;
 
  1. nr 2 ( parter ) Osiedle Bondary 4 o pow. użytkowej 35,45m2 składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 446/10000 w prawie własności dz. nr 25/11 i 26/10 o łącznej pow. 0,1487ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 25/17 i 26/16 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 25/17 i 26/16 o łącznej pow. 0,1177ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste : BI1B/00074577/2 i BI1B/00074587/5.
      cena  nieruchomości:  20.000 zł;
 
 § 2 .Termin, miejsce i warunki przetargu dostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
§ 3. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bondary oraz BIP w biuletynie informacji publicznej: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,.
 
 
                                                                                           BURMISTRZ MICHAŁOWA
                                                                                               MAREK NAZARKO
                                                                               
                                                                                                         
 
 
                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22