Zarządzenie Nr 52/11 z dnia 2011-06-22 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2011-06-22
Tytuł Zarządzenie Nr 52/11 z dnia 2011-06-22
Or.0050.52.2011JN                                   
 
Zarządzenie Nr  52/11
Burmistrza Michałowa
z dnia  22  czerwca 2011 roku
 
                                                    w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974,Nr 173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52, poz.420 ,Nr 157,poz 1241 z 2010 r Dz.U. Nr 28,poz.142,146, Nr 106,poz.675, Nr 40 poz.230 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 15  czerwca   2011 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Burmistrz Michałowa
 
                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22