Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 2011-06-20 - w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2011-06-22
Tytuł Zarządzenie Nr 50/11 z dnia 2011-06-20
Or 0050.50.2011.JN
 
Zarządzenie Nr 50/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 20 czerwca 2011r.

w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1 

W Regulaminie  wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Michałowie załącznik Nr 2 –tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu Miejskiego otrzymuje brzmienie :

Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michalowie
            Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Urzędu Miejskiego w Michalowie
 

Kategoria zaszeregowania
Kwota w złotych
1
2
I
1.100 - 1.700
II
1.120 - 1.900
III
1.140 – 2.300
IV
1.160 – 2.600
V
1.180 -  2.800
VI
1.200 -  2.900
VII
1.250 -  3.100
VIII
1.300 -  3.250
IX
1.350 -  3.400
X
1.400 -  3.600
XI
1.450 -  3.800
XII
1.500 -  3.900
XIII
1.600 -  4.100
XIV
1.700 -  4.300
XV
1.800 -  4.800
XVI
1.900 -  5.000
XVII
2.000 -  5.200
XVIII
2.200 -  5.400
XIX
2.400 -  5.600
XX
2.600 -  5.800
XXI
2.800 -  6.200
XXII
3.000 -  6.400

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się osobie upoważnionej przez Burmistrza

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .
 
                                                                                                      Burmistrz Michałowa
                                                                                                           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-22