Zarządzenie Nr 48/11 z dnia 2011-06-17 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Michałowo

Data wydania 2011-06-20
Tytuł Zarządzenie Nr 48/11 z dnia 2011-06-17
ZARZĄDZENIE Nr 48/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 17 czerwca  2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1, art. 34 ust. 1, pkt 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i zmienioną Uchwałę Nr XV/137/08 Rady Gminy w Michałowie z dnia 14 lutego 2008r. zarządzam, co następuje:
 
 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1. nr 9 (parter), składający się z 2 izb o pow. 31,85 m2 przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 12,47 m2 oraz udział 4432/50487 w części wspólnej budynku i  w prawie własności działki 331 o pow. 0,0998ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest księga wieczyste: BI1B/00001602/5;
a)      wartość nieruchomości: 13 583 zł;
 
2. nr 2 (parter), składający się z 3 izb o pow. użytkowej   61,31m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 2 w Michałowie  wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 12,47 m2 oraz udział 7378/50487 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 331 o pow. 0,0998 ha,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta: BI1B/00001602/5;
             b) wartość nieruchomości: 25 729 zł;
 
3. nr 1 (parter), składający się z 3 izb o  pow.  użytkowej 39,19 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 7 w Michałowie oraz udział 3919/22091 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 204/2 o pow. 0,1281 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00085262/1;
             c) wartość nieruchomości:15 832 zł;
 
4. nr 2 (parter), skaładajacy się z 2 izb, o pow. użytkowej 24,18 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Hieronimowskiej 1 w Michałowie  oraz udział 24/198 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 325/1 o pow. 0,1002ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00066534/0;
            d) wartość nieruchomości: 9 148 zł;
 
5. nr 1 (parter), skaładajacy się z 2 izb, o pow. użytkowej 22,66 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 27 w Michałowie wraz z przynależną komórką w budynku gospodarczym o pow. 9,50 m2 oraz udział 3216/18656 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 405 o pow. 0,0817 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/000110144/3;
            d) wartość nieruchomości: 9 009 zł;
 
            6. nr 2 (parter), skaładajacy się z 2 izb, o pow. użytkowej 38,07 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 19 w Michałowie oraz udział 38/280 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 928/1 o pow. 0,1632 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00065867/6;
            d) wartość nieruchomości: 15 204 zł;
 
            7. nr 3 (poddasze), skaładajacy się z 1 izby, o pow. użytkowej 17,28 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 20 w Michałowie oraz udział 17/150 w części wspólnej budynku i prawie własności działki nr 336/2 o pow. 0,0462 ha, którym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00068072/7;
            d) wartość nieruchomości: 6 538 zł;
 
Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 12 lipca 2011 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-06-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-06-20