Data wydania 2009-07-20
Tytuł Zarządzenie Nr 219/09 z dnia 2009-06-16
Zarządzenie Nr 219/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 16 czerwca 2009r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.398) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1 
Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Michałowie w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się osobie upoważnionej przez Burmistrza

§3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 
                                                                                                      Burmistrz Michałowa
                                                                                                           Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-05-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-20