Data wydania 2009-07-28
Tytuł Zarządzenie Nr 215/09 z dnia 2009-06-10
Zarzadzenie Nr 215/09
    Burmistrza    Michałowa   
z dnia  10  czerwca 2009 roku
 
 
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie  zmiany nazwy miejscowości Hoźna,Juszkowy Gród,Kowalowy Gród, Krugły Lasek oraz wyznaczenia miejsc do ich przeprowadzenia i wzoru listy konsultacyjnej.
 
 
       Na podstawie § 1,2 i 3 uchwały Nr. XXIX /260 /09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Michalowo w sprawiezmiany nazwy miejsowosci Hoźna, Juszkowy Gród, Kowalowy Gród, Krugły Lasek ,zarządzam co następuje:
 

   § 1. Ustala się składy osobowe komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie zmiany nazwy miejscowości określone w załączniku nr. 1 do Zarządzenia.

   § 2. Ustala się miejsca do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Michałowo  w sprawie określonej w § 1 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarzadzenia

   § 3. Ustala się wzór listy konsultacyjnej stanowiący załącznik nr  2 do  Zarządzenia
 
    § 4. Wykonanie zarzadzenia powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania   z mocą obowiązujaca od  23 czerwca 2009 roku
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                             Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-28