Data wydania 2010-06-02
Tytuł Zarządzenie Nr 307/10 z dnia 2010-06-02
Z A R Z Ą D Z E N I E nr 307/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 02-06-2010 r.
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo
   Na podstawie art.16 ust. 1 Ustawy z dnia 27 września 1990 o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 72 poz. 467), zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołać składy Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku:
I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Gminnym Przedszkolu w Michałowie
 1. Sakowicz Michał
 2. Ostapczuk Alicja
 3. Wirkowski Kazimierz
 4. Tarasewicz Magdalena
 5. Krulak Krystyna
 6. Doroszko Maria
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Michałowie
 1. Czarnomys Zdzisława Czesława
 2. Polecka Irena
 3. Bogdanowicz Bożena Renata
 4. Owsiejczyk Halina
 5. Funkowska Anna
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedziba w Domu Ludowym w Sokolu
 1. Jarmolik Marta
 2. Kasperowicz Andrzej
 3. Tekień Maria Jolanta
 4. Jarocka Irena
 5. Kuryło Józef
 6. Brumer - Kondratowicz Magdalena
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Klubie Rolnika w Topolanach
 1. Matys Henryk
 2. Gobiec Anna
 3. Szymusiuk Jacek
 4. Greś Józef
 5. Lewsza Raisa
 6. Popławska Halina
V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w filii Ośrodka Zdrowia w Juszkowym Grodzie
 1. Czarnomys Piotr
 2. Samojlik Hubert
 3. Trochimczuk Mirosława
 4. Suprun Magdalena
 5. Tomaszuk Tomasz
 6. Korżynska Irena
VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Remizie OSP w Nowej Woli
 1. Czarnomys Anna
 2. Wowk Andrzej
 3. Ambrożej Anna
 4. Ostaszewska Halina
 5. Suproń Elżbieta
 6. Kalinowska Alina
VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Świetlicy na Osiedlu Bondary
 1. Korolkiewicz-Worona Helena
 2. Gryc Milena
 3. Żmiejko Regina
 4. Worona Dorota
 5. Owsiejczyk Włodzimierz
 6. Ławreszuk Anna
VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w remizie OSP w Szymkach
 1. Szolc Mikołaj
 2. Gryko Mirosława
 3. Wawreniuk Maciej
 4. Łuksza Aneta
 5. Apiecionek Aleksander
IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w remizie OSP w Jałówce
 1. Kazberuk Edyta
 2. Dąbrowska Izabela
 3. Trochimczuk Jolanta
 4. Kardasz Aneta
 5. Rejmer Dorota
 6. Kardasz Halina
X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce
 1. Sakowicz Grażyna
 2. Gajko Mirosław
 3. Wirkowska Małgorzata
 4. Sawicka Beata
 5. Kosakowska Krystyna
 6. Stpiczyńska Joanna
XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach
 1. Bandoch Rozalia
 2. Waśko Mirosława
 3. Rusel Grzegorz
 4. Nikołajuk Katarzyna
 5. Nazarko Raisa
 6. Dąbrowska Alicja
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                              BURMISTRZ MICHAŁOWA
Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-02