Data wydania 2009-06-06
Tytuł Zarządzenie Nr 212/09 z dnia 2009-06-01
Zarządzenie Nr 212 /09
Burmistrza Michałowa
z dnia 01czerwca 2009 roku
 
   w sprawie  określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom klas I, II, III. i uczniom w klasie I gimnazjum rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2009/2010
 
              Na podstawie § 2 ust ,1,2,3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27  kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ,uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w klasie I gimnazjum (Dz. U.Nr 76,poz.642 z 21 maja 2009 roku) Burmistrz Michałowa zarządza,  co następuje:
 
§ 1
 Ustala się termin przyjmowania przez dyrektora szkoły i gimnazjum wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 4 września 2009 roku
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom- szkoły podstawowej  i gimnazjum
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Burmistrz Michałowa
                                                                                                             Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-06