Data wydania 2010-06-02
Tytuł Zarządzenie Nr 305/10 z dnia 2010-05-31
Zarządzenie Nr 305/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Michałowie
Na podstawie art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3, ust. 2, ust. 5 i art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michałowie
ul. Wąska 1 , 16-050Michałowo , do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, po. 1040), polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy Michałowo
2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:
1) Gminny Komisarz Spisowy –Marek Nazarko
2) Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego –Jolanta Narolewska
3) Lider Gminny – Joanna Stpiczyńska
4) Członek Gminnego Biura Spisowego –Mirosława Szpakowicz
5/ członek Gminnego Biura Spisowego – Halina Popławska
§ 3
Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010”.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                              Burmistrz Michalowa
                                                                                                  Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-06-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-06-02