Data wydania 2009-07-28
Tytuł Zarządzenie Nr 211/09 z dnia 2009-05-29
Zarządzenie Burmistrza Michałowa
Nr 211/09
z dnia 29 maja 2009 r.
                                                                                                                        w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560, Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009r Nr 19, poz. 100, Nr 227, poz. 1501) oraz § 10 Uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XXIV/226/08 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 194 335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 5 000 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem  21 110 607 zł,
-        Plan wydatków ogółem 24 685 629 zł.
Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 3 575 022 zł stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 233 922 zł oraz wolne środki w kwocie 341 100 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-28

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-28

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-28