Data wydania 2009-06-06
Tytuł Zarządzenie Nr 210/09 z dnia 2009-05-27
Zarzadzenie Nr 210 /09
 Burmisztrza    Michałowa   
z dnia 27 maja 2009 roku
 
 
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach oraz wyznaczenia miejsc do ich przeprowadzenia i wzoru listy konsultacyjnej.
 
 
       Na podstawie § 3 i 5 uchwały nr. XXVIII/257/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami Gminy Michalowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach ,zarządzam co następuje:
 
           § 1. Ustala się składy osobowe komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach określone w załączniku nr. 1 do Zarządzenia.
           § 2. Ustala się miejsca do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkancami Gminy Michałowo  w sprawie określonej w § 1 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarzadzenia
     § 3. Ustala się wzór listy konsultacyjnej stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia
 
    § 4. Wykonanie zarzadzenia powierza się Burmistrzowi Michałowa
 
    § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania   z mocą obowiązujacą od 6 czerwca 2009 roku
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                             Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-06