Data wydania 2010-07-01
Tytuł Zarządzenie Nr 304/1/10 z dnia 2010-05-19
 
Zarządzenie Nr 304/1/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 19.05.2010
 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Michałowie
 
            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5, art. 33 ust. 5 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz na podstawie art. 5c pkt. 3 i art. 36a ust. 1, 2, i 8 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Burmistrz Michałowa zarządza co następuje:
 
§1
Stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Michałowie powierza się na okres od 1.09.2010 do 31.08.2015 wyłonionemu w drodze konkursu – nauczycielowi Panu Janowi Łuksza.
 
§2
Udziela się Panu Janowi Łuksza – Dyrektorowi Gimnazjum w Michałowie pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w imieniu Gminy Michałowo w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły.
 
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, szkolnictwa i kultury Panu Aleksandrowi Apiecionek.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
 
     Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-07-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-07-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-07-01