Zarządzenie Nr 38/11 z dnia 2011-05-16 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Michałowo.

Data wydania 2011-05-16
Tytuł Zarządzenie Nr 38/11 z dnia 2011-05-16
ZARZĄDZENIE Nr 38/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 16 maja   2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Michałowo.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), zarządza sie, co następuje:
 
 Przeznaczam się do sprzedaży lokale mieszkalne:
 
1. nr 3 (parter), składający się z 2 izb o pow. 37,08 m2 przy ul. Plac 11 Listopada 9 w Michałowie oraz udział 37/107 w części wspólnej budynku i  w prawie własności działki 318/6 o pow. 0,0,0492ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona  jest księga wieczyste: BI1B/00066530/2;
a)      wartość nieruchomości: 14 584 zł;
 
2. nr 2 (parter), składający się z 2 izb o pow. użytkowej 35,26 m2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Plac 11 Listopada 9 w Michałowie  wraz z udziałem 35/107 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki 318/6 o pow. 0,0492 ha,  której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta: BI1B/00066530/2;
             b) wartość nieruchomości: 15 513 zł;
 
3. nr 2 (parter), składający się z 2 izb o pow. użytkowej 32,92 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 4 w Michałowie oraz udział 3292/16444 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 329 o pow. 0,0996 ha, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00001614/2;
             c) wartość nieruchomości: 13 815 zł;
 
4. nr 1 (parter), skaładajacy się z 3 izb o pow.  użytkowej 49,96 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Plac 11 Listopada 4 w Michałowie oraz udziałem 4696/16444 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 329 pow. 0,0996 ha, której w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00001614/2;
            d) wartość nieruchomości: 19 707 zł;
 
5. nr 2 (poddasze), skaładajacy się z 2 izb o pow. użytkowej 34,91 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Hieronimowskiej 5 w Michałowie oraz udziałem 3491/16906 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 324/4 pow. 0,1301 ha, której w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00112575/7;
            e) wartość nieruchomości: 13 093 zł;
 
6. nr 3 (parter), skaładajacy się z 3 izb o pow. użytkowej 33,03 m2 w budynku mieszkalnym przy ul. Hieronimowskiej 5 w Michałowie oraz udziałem 33303/16906 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 324/4 pow. 0,1301 ha, której w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00112575/7;
            e) wartość nieruchomości: 13 191 zł;
 
7. nr 6 (parter), skaładajacy się z 2 izb o pow. użytkowej 27,50 m2 w budynku mieszkalnym wraz z pomieszczeniem w budynku gospodarczym przy ul. Gródeckiej 3 w Michałowie oraz udziałem 3350/23909 w części wspólnej budynku i w prawie własności gruntu w działce nr 209 pow. 0,0843 ha, której w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga BI1B/00002166/3;
            f) wartość nieruchomości: 12 597 zł;
 
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 10  czerwca 2011 roku, oświadczenie, że wyrażają
 zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
 
 
                                                                                     Burmistrz Michałowa
 
                                                                                        Marek Nazarko                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-05-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-05-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-05-16