Data wydania 2013-06-14
Tytuł Zarządzenie Nr 234/13 z dnia 2013-05-16

Or.0050. 234 .2013.AD

 

ZARZĄDZENIE NR 234  /2013
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 16  maja   2013r.


zmieniające Zarządzenie Nr   230 /2013 Burmistrza Michałowa w sprawie  powołanie składu  komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

            Na podstawie § 11 ust 1,2 oraz § 13ust.1Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/11 Burmistrza Michałowa  z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:

 

 W  Zarządzeniu Nr 230 /2013Burmistrza Michalowa z dnia 2 maja 2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą § 1 otrzymuje brzmienie

  • Elżbieta Rosińska      - Przewodnicząca Komisji,
  • Małgorzata Golak      - Członek Komisji,
  • Agnieszka Ancipiuk  - Członek Komisji,

§ 4. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad wykonaniem powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Michałowa

                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-06-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-06-14