Zarządzenie Nr 47/15 z dnia 2015-05-15 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Data wydania 2015-06-02
Tytuł Zarządzenie Nr 47/15 z dnia 2015-05-15

Or.0050. 47.201.J.Ch.

Zarządzenie Nr 47/2015

Burmistrza Michalowa

 z dnia 15  maja 2015 roku

 

zmieniające  zarządzenie w sprawie  ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz.596,645,1318 z 2014r poz.379,1072 ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011r nr 45 poz.236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa   zarządza, co, następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do  Zarządzenia Nr 361/14 Burmistrza Michałowa z 25 września 2014 roku w sprawie  ustalenia cen i opłat za korzystanie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie  zapis dotyczący Cennika półkolonii w okresie wakacji i ferii zimowych otrzymuje brzmienie

„1. Półkolonie – cena za 10 dniowy turnus 150 złotych

  2. Ramowy program półkolonii:

  • Codzienne zajęcia na krytej pływalni
  • Zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku i hali sportowej
  • Zajęcia plastyczne, zabawy twórcze rozwijające wyobraźnie
  • Gry i zabawy świetlicowe
  • Ognisko, wycieczki plenerowe itp.”

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                           Włodzimierz Konończuk

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-02