Zarządzenie Nr 325/2014 z dnia 2014-05-13 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Michałowa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych w 2014 roku

Data wydania 2014-08-12
Tytuł Zarządzenie Nr 325/2014 z dnia 2014-05-13

IG.0050.325.2014.MK

 

ZARZĄDZENIE Nr 325/2014

Burmistrza Michałowo

z dnia 13 maja 2014 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Michałowa z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych w 2014 roku.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ) zarządza się , co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się miesięczną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych w 2014 roku w następującej wysokości:

  1. Michałowo ul. Gródecka 1 – 500 zł;

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno –Geodezyjnego.

 

§ 3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-12