Zarządzenie Nr 321/2014 z dnia 2014-05-09 - w sprawie powołania zespołu ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz w wyniku zdarzeń losowych

Data wydania 2014-09-24
Tytuł Zarządzenie Nr 321/2014 z dnia 2014-05-09

Or.0500.321.2014.AP

ZARZĄDZENIE NR 321/2014

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

z dnia  09 maja 2014 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz w wyniku zdarzeń losowych

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 645, Nr 1318, Nr 594) zarządza się, co następuje:

 

§1. 1.W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych powołuje się zespół ds. szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zwany dalej „zespołem”, w następującym składzie:

2.  Przewodniczący zespołu Anna Maria Dobrowolska-Cylwik – Sekretarz Gminy,

3. Członkowie zespołu:

1) Joanna Stpiczyńska – podinspektor, Referat Finansowy Urząd Miejski,

2) Stanisław Grabiak – podinspektor, Referat Inwestycyjno-Geodezyjny Urząd Miejski,

3) Andrzej Pych – podinspektor, Referat Spraw Obywatelskich Urząd Miejski,

4) Alina Kalinowska – specjalista pracy socjalnej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

§2. Przedmiotem posiedzeń zespołu będą w szczególności sprawy z zakresu:

1) szkód powstałych w rolnictwie (uprawy, budynki gospodarcze),

2) szkód w infrastrukturze komunalnej (drogowej, oświatowej, krytycznej, itd.),

3) jednostkowych zdarzeń losowych dotyczących lokali bądź budynków mieszkalnych (pożar od uderzenia pioruna, zerwanie pokrycia dachowego itp.).

§3. Sprawy ujęte w §2 pkt. 1 koordynuje pracownik Referatu Finansowego odpowiednio przy współpracy członków zespołu.

§4. Sprawy ujęte w §2 pkt. 2 koordynuje pracownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego odpowiednio przy współpracy członków zespołu.

§5. Sprawy ujęte w §2 pkt. 3 prowadzi pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie, w sytuacji do tego niezbędnej, przy współpracy pozostałych członków zespołu.

§6. Procedury postępowań dotyczących zagadnień wymienionych w §2 są w dyspozycji każdego członka zespołu.

§7. Sprawy związane z ewakuacją osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych koordynuje pracownik Referatu Spraw Obywatelskich przy współpracy z wyznaczonymi jednostkami oraz z pracownikami innych referatów urzędu.

§8. Procedury opisane w §7 uruchamiane są na podstawie stosownych dokumentów planistycznych.

§9. W zależności od potrzeb oraz zaistniałych okoliczności, skład osobowy do działań w terenie każdorazowo wyznacza Sekretarz Gminy.

§10. Nadzór nad działaniem zespołu prowadzi Przewodniczący Zespołu.

§11. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Pych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-24