Zarządzenie Nr 230/2013 z dnia 2013-05-02 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po zwolnieniu ze służby przygotowawczej.

Data wydania 2013-05-06
Tytuł Zarządzenie Nr 230/2013 z dnia 2013-05-02

Or.0050. 230.2013.UT

 

ZARZĄDZENIE NR 230/2013
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 2 maja   2013r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę  przygotowawczą.

            Na podstawie § 11 ust 1,2 oraz § 13ust.1Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/11 Burmistrza Michałowa  z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu  ze służby przygotowawczej Pani Anny Marii  Dobrowolskiej -  Cylwik  Zastępcy Burmistrza w składzie:

  • Elżbieta Rosińska      - Przewodnicząca Komisji,
  • Małgorzata Golak - Członek Komisji,
  • Urszula Tarasewicz  - Członek Komisji,

§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z  części ustnej

§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad wykonaniem powierzam podinspektorowi ds. kadr i obsługi rady

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Michałowa

                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-05-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-06-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-05-06