Zarządzenie Nr 316/14 z dnia 2014-04-30 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2013 rok

Data wydania 2014-05-22
Tytuł Zarządzenie Nr 316/14 z dnia 2014-04-30

FN.0050. 316.2014.MG

 

Zarządzenie  Nr 316/14

Burmistrza Michałowa

z dnia 30 kwietnia 2014 r

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2013 rok

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2013 roku składającą się z:

1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Informacji o wykonaniu planu wydatków bużetowych za 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-22