Data wydania 2011-05-04
Tytuł Zarządzenie Nr 35/11 z dnia 2011-04-29

Or.0050.35.2011.JN

 

 

 

                               Zarządzenie Nr 35  /2011

 

                                Burmistrza Michalowa

 

                              z dnia  29 kwietnia  2011

 

Zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i utworzenia jednostek organizacyjnych Miejskie Centrum Sportu i Rehabilitacji, Pracowni Filmu i Starej Fotografii w Michalowie

 

   Na podstawie  art.33 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządza się , co następuje:

 

 W Zarządzeniu Nr 9/11 Burmistrza Michałowa  z dnia  12 stycznia 2011 w sprawie powołania Zespołu  do przygotowania i utworzenia jednostek organizacyjnych

 

§ 1 otrzymuje brzmienie

 

    1/ Aneta Putko

 

    2/ Anna Modzelewska

 

    3/ Stanisław Malesiński

 

    4/ Maciej Woźniewski

 

    5/ Tomasz Wiśniewski

 

    6/ Elżbieta Palinowska

 

                                                                                                                                             

 

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

       

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-05-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-05-04