Data wydania 2010-04-29
Tytuł Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 2010-04-27
Zarządzenie Nr 3 /2010
z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Burmistrza Michałowa
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 maja 2010r. w  Urzędzie Miejskim w Michałowie w roku 2010.
Na podstawie 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. W zamian za przypadające w innym dniu niż niedziela święto 1 maja ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego jako dzień wolny od pracy 28 maja 2010 r.  (piątek)

§ 2. Urząd Miejski w Michalowie w dniu 28 maja 2010 r będzie nieczynny

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                                       Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-04-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-04-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-04-29