Data wydania 2009-12-29
Tytuł Zarządzenie Nr 99/08 z dnia 2008-04-25
Zarządzenie Nr 99/08
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 25 kwietnia 2008 r
                                                                  w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2007 rok
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r  Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2007 rok roku składającą się z:
1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Informacji o wykonaniu planu wydatków bużetowych za 2007 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.
Wójt Gminy Michałowo
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-29