Data wydania 2009-07-14
Tytuł Zarządzenie Nr 203/09 z dnia 2009-04-24
Zarządzenie Nr 203/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 24 kwietnia 2009 r
                                                            w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2008 rok
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r  Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Michałowo za 2008 rok składającą się z:
1) Informacji o wykonaniu planu dochodów budżetowych za 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2) Informacji o wykonaniu planu wydatków bużetowych za 2008 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3) Informacji opisowej zawierającej wszystkie pozostałe wymagane ustawą elementy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14