Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 2015-04-20 - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

Data wydania 2015-04-20
Tytuł Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 2015-04-20

Or.0050.39.2015.JCh

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 39/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Michałowo

      Na podstawie art.182 § 1  ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112,Nr 26,poz.134,Nr.94,poz.550,Nr 102,poz.588,Nr 134,poz,777, Nr147, poz.881,Nr 149,poz.889,nr 171,poz.1016,Nr 217,poz1281 z 2012r poz.951,1529 oraz z 2014r poz.179,180,1072) sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego na dzień 10 maja 2015 roku (Dz.U. z 2015r poz. 188)zarządzam, co następuje

§ 1. Powołuję składy Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w  Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Alina Smolska-Nouioua

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Jacka Wilka

2.

Katarzyna Luszewska

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Grzegorz Popławski

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Janusza Korwina-Mikke

4.

Joanna Jegorow

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Tomasz Wowk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Maria Jolanta Tekień

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7

Magdalena Jurczuk

 

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

8.

Anna Modzelewska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 


II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Gminnym Zespole Szkół  w Michałowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Grzegorz Bójko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Tomasz Tomaszuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Katarzyna Toczko

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Danuta Krystyna Hajduczenia

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Kacper Samojlik

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Maria Kuźma

Michałowo  

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Halina Ostaszewska

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Anna Ławreszuk

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michalowie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Małgorzata Tryzna

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Adam Tomaszuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Kamila Symko

Kazimierowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Elżbieta Ostaszewska

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Renata Gorolewska

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Maria Morko

Żednia

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Magdalena Suprun

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Marcin Stalbowski

Michałowo

Burmistrz Michaowa

IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Domu Ludowym w Sokolu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Marzanna Jarosławska

Sokole

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Adrian Charytoniuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Arkadiusz Włodkowski

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Wiesław Zygmunt Świderski

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Andrzej Kasperowicz

Sokole 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Kazimierz Wirkowski

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Hanna Śliwowska

Sokole

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Roman Kalinowski

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 

V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w świetlicy w Topolanach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Sławomir Łuksza

Krynica

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Anna Tomaszuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Michał Sakowicz

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Łukasz Suproń

Kazimierowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Agnieszka Busłowska

Topolany

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Anna Bogdanowicz

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Urszula Dorota Dołżyńska

Żednia

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Urszula Tarasewicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 


VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Remizie OSP w Nowej Woli

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Michał Łuksza

Bondary

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Igor Jaroszuk

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Marta Symko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Adam Kulesza

Nowa Wola

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Mirosława Waśko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Anna Ambrożej

Michałowo  

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Małgorzata Strużyńska

Potoka

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Anna Sakowicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Juszkowym Grodzie

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Wincenty Łuksza

Bondary

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Bogdan Gryko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Edyta Kazberuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Teresa Aksiucik

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Lila Rusak

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Walentyna Bednarczyk

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Anna Renata Stary

Barszczewo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Jarosław Anchim

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 


VIII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w świetlicy na Osiedlu Bondary

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Marek Łuksza

Bondary

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Urszula Luszewska

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Jan Toczko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Łukasz Łuksza

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Alicja Ostapczuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Justyna Tomaszewska

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Maria Gryko

Bondary

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Joanna Stpiczyńska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

IX. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Szymkach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Anna Awruk

Szymki

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Katarzyna Trochimczuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Karol Toczko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Konrad Józef Szarejko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Mikołaj Kazimierz Szolc

Szymki

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Czesław Barszczewski

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Małgorzata Pawilcz

Juszkowy Gród

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Aurelia Kosakowska

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 


X. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Remizie OSP w Jałówce

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Ryszard Mitręga

Mostowlany Kolonia

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Karol Szydłowski

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Irena Trusewicz

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Krystyna Kosakowska

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Włodzimierz Worona

Bachury

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

6.

Regina Żmiejko

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

7.

Elwira Karolina Kazberuk

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

8.

Emilia Wawreniuk

Michałowo

Burmistrz Michalowa

XI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Jacek Tryzna

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Janusz Ostrowiecki

Kopce

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Henryk Mieczysław Garbaczewski

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

4.

Danuta Rybinska

Juszkowy Gród

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek

 

5.

Jolanta Trochimczuk

Michałowo .

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

6.

Magdalena Brumer-Kondratowicz

Michałowo

Burmistrz Michałowa

 


 

XII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Zamieszkały/a

Komitet zgłaszający na członka OKW

1.

Jolanta Wasilewska

Michałowo .

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Jacka Wilka

2.

Dawid Ostrowiecki

Kopce

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota

3.

Grażyna Sakowicz

Michałowo

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Janusza Korwina-Mikke

4.

Raisa Lewsza

Michałowo 

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa

5.

Anna Trochimczuk

Michałowo .

Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

6.

 Maria Doroszko

Michałowo

Burmistrz Michalowa

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            BURMISTRZ MICHAŁOWA

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-04-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-04-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-04-20