Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 2015-04-20 - w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – formularzy dowodowych

Data wydania 2016-02-11
Tytuł Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 2015-04-20

Or.0050.38.2015.AP

 

ZARZĄDZENIE Nr 38/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – formularzy dowodowych.

 

            Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. 1 Powołać komisję ds. zniszczenia niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania – formularzy dowodowych w następującym składzie:

1) Jerzy Chmielewski – Przewodniczący komisji,

2) Agnieszka Ancipiuk – członek komisji,

3) Andrzej Pych – członek komisji.

2. Zadaniem komisji jest protokolarne zniszczenie formularzy dowodowych za pomocą urządzenia niszczącego dokumenty.

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                            Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Pych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-11