Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 2016-04-14 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2016-04-20
Tytuł Zarządzenie Nr 151/2016 z dnia 2016-04-14

OR.0050.151.2016.JC            

 

Zarządzenie  Nr  151/2016

Burmistrza  Michałowa

z dnia  14 kwietnia 2016 roku

             w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r poz.1515) zarządzam co następuje

§  1

Przyjąć i przedłożyć  pod obrady XVII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

  1. zmiany uchwały Nr XII/87/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
  2. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  3. przeznaczenia w budżecie Gminy Michałowo środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowo
  4. przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Michałowo na lata 2016-2024*

 

§  2

 Upoważnić:

 

  1. Podinspektora Referatu Podatkowego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w   § 1 pkt.1,2

      2. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.3

      3. Kierownika MGOPS  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.4

 

     § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                  Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-04-20