Zarządzenie Nr 23/6/13 z dnia 2013-04-10 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2013-04-12
Tytuł Zarządzenie Nr 23/6/13 z dnia 2013-04-10

Or 0050.23/6/2013.AD                             

 

 ZARZĄDZENIE Nr 23/6/ /13

 Burmistrza Michałowa

z dnia 10  kwietnia  2013 roku

 

w sprawie wyznaczenia  dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Michałowie

 

  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

                                                                    § 1

Ustalam  dzień  6 maja  2013 roku/ poniedziałek/ dniem wolnym od pracy  dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie 

                                                                 §  2

Ustalam dzień 18 maja  2013 r /sobota/ dniem pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie w zamian za dzień 6  maja  2013r

                                                                   §  3

Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z treścią zarządzenia  i  do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie

                                                                 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        Burmistrz Michałowa

                                                                                                          Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-04-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-04-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-04-12