Data wydania 2009-04-15
Tytuł Zarządzenie Nr 199/09 z dnia 2009-04-06

Zarządzenie  Nr 199 /09

Burmistrza Michałowa

z  dnia 6 kwietnia 2009 roku
 
             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007,Nr 48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218z 2008r Nr 180,poz.1111 ) zarządzam, co następuje:
 
                                                   §   1
 
Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII  Sesji Miejskiej w Michałowie w dniu 26 marca 2009 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 
 
                                                   § 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-04-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-04-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-04-15