Data wydania 2011-04-12
Tytuł Zarządzenie Nr 29/11 z dnia 2011-03-31
Zarządzenie Burmistrza
Michałowa
Nr 29/11
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.
Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; oraz: z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r Nr 238 , poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr IV/28/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2011 rok, zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 16 867 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 80 292 zł, zgodnie                   z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Uruchamia się rezerwę budżetową w wyskości 14 278 zł, oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na tę samą kwotę, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
§ 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
-        Plan dochodów ogółem 25 103 625 zł,
-        Plan wydatków ogółem 28 170 387 zł.
Deficyt w w kwocie 3 066 762 zł zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 289 500 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 777 262 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Michałowa
 
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-12