Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 2012-03-30 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2012-03-30
Tytuł Zarządzenie Nr 14/12 z dnia 2012-03-30
Or 0050.10.2012.JN                             
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 14 /12
Burmistrza Michałowa
z dnia 30  marca 2012 roku
 
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Michałowie
 
 Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
§ 1
Ustalam  dzień 16 kwietnia  2012 roku/ poniedziałek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie 
§ 2
Ustalam dzień 28 kwietnia  2012 r /sobota/ dniem pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie w zamian za dzień 16 kwietnia  2012r
§ 3
Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z treścią zarządzenia i  do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                       Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-03-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-03-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-03-30