Zarządzenie Nr 33/15 z dnia 2015-03-27 - w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na „Żwirowaniu dróg gminnych”

Data wydania 2015-03-31
Tytuł Zarządzenie Nr 33/15 z dnia 2015-03-27

Or.0500. 33.2015.ER

  Zarządzenie Nr 33/15

Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2015 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na „Żwirowaniu dróg gminnych”.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru z dnia 25.03.2015r.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołać Komisję do dokonania odbioru końcowego prac, wykonanych przez Firmę Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski w następującym składzie:

 

  1. Stanisław Grabiak – Przewodniczący Komisji
  2. Emilia Wawreniuk – Członek Komisji
  3. Marcin Stalbowski – Członek Komisji

§ 2

Komisja przystąpi do odbiór końcowy robót budowlanych polegających na „Żwirowaniu dróg gminnych” wykonanych na podstawie Umowy Nr 1/11/14 zawartej w dniu 3 listopada 2014r.

 

§ 3

Komisja jest zobowiązana przystąpić do odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 2 w dniu 31 marca 2015 r. o godz. 1000 w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnemu Urzędu Miejskiego w Michałowie- Elżbiecie Rosińskiej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                            Burmistrz Michalowa

 

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-31