Zarządzenie Nr 224/13 z dnia 2013-03-26 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży.

Data wydania 2013-03-26
Tytuł Zarządzenie Nr 224/13 z dnia 2013-03-26

OR.0050.224.2013.MK

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 224/2013

Burmistrza Michałowa

z dnia  26 marca 2013roku

 

            w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 rady Gminy Michalowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 

Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:

 

  1. nr 1 (parter) w Michałowie przy ul. Fabrycznej 5 o pow. użytkowej 44,91 m2  składający się z 2 pokoi, kuchni i łazienki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  z udziałem 45/159 w części wspólnej budynku i  prawie własności gruntu  w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 199/2 o pow. 0,0516ha.

      Wyposażenie: instalacja elektryczna i wod. - kan., ogrzewanie piecowe.

  1.  Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta : BI1B/00066487/5;

 

       cena nieruchomości: 19 800 zł;

 

  1. Powyższy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. od  dnia  26 marca do 17 kwietnia  2013 roku.
  2. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną  podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Bialostocka 11.

 

 

 

 

                                                                                     BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                  Marek Nazarko

                                                                                                         

 

 

                  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-26