Data wydania 2009-05-21
Tytuł Zarządzenie Nr 197/09 z dnia 2009-03-26
ZARZĄDZENIE NR   197/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 26 marca 2009 roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych
w Michałowie.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami ( tj. z 2004r.Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
                        Przeznacza się do sprzedaży następujące lokale:
  1. lokal mieszkalny nr 4 (parter), składający się z 2 izb o pow. użytkowej 31,05 m2 (pokój i kuchnia) w budynku mieszkalnym  drewnianym w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza 19 wraz z udziałem 31/280 w prawie własności działki nr 928/1 o pow. 0,1632 ha, której to w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00065867/6.
             a) wartość nieruchomośći określono na kwotę: 13 821 zł;
 
  1. lokal mieszkalny nr 6 (poddasze), składający się z 2 izb o pow. użytkowej 21,49 m2 (pokój i kuchnia) w budynku mieszkalnym drewnianym w Michałowie przy ulicy Plac 11 Listopada 5 wraz z udziałem 21/158 w prawie własności działki nr 328 o pow. 0,0960 ha, której to w Sadzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta BI1B/00001603/2.
a)      wartość nieruchomości określono na kwotę: 10 036 zł;
 
  1. Lokal mieszkalny nr 6 ( I piętro ), składający się z 4 izb o pow. użytkowej 60,01 m2 (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Michałowie przy ul. Klonowej 4 oraz udział 696/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 961/2 o pow. 0,1432 ha, , której to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta: BI1B/000669676/4.
a)      wartość nieruchomości określono na kwotę: 43 790 zł:
 
            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom tych lokali.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 16 kwietnia 2009 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.
 
 
                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-21