Zarządzenie Nr 144/16 z dnia 2016-03-23 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2016-03-24
Tytuł Zarządzenie Nr 144/16 z dnia 2016-03-23

Or.0050.144.2016.JC

Zarządzenie nr 144/16

Burmistrza Michalowa

z dnia 23 marca 2016 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Na podstawie art. 33 ust. 3  i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z § 13 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 40/09 Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2011 r. zarządzam, co, następuje:

§1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Krzysztofa Iwaniuka, zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Michałowie na stanowisku inspektora ds. oświaty, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, w niżej wymienionym składzie:

  1. Jerzy Chmielewski – Sekretarz Gminy – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej,
  2. Jan Łuksza – Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie – członek Komisji
  3. Małgorzata Paszko – pracownik Urzędu Miejskiego – członek Komisji

§2. Komisja Egzaminacyjna przeprowadzi egzamin kończący służbę przygotowawczą w dniu
      25 marca 2016 r.

§3. Komisja Egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych
      z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

                                                                                                       Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-03-24