Data wydania 2013-03-27
Tytuł Zarządzenie Nr 221/13 z dnia 2013-03-18

Or.0050.221.2013.MR

 

ZARZĄDZENIE NR  221/2013

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

 

Na podstawie art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r., Nr 182, poz. 1228) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, zatwierdzam opracowaną przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych „Instrukcję dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                 Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Magdalena Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-27