Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 2015-03-12 - w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Michałowo.

Data wydania 2015-03-13
Tytuł Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 2015-03-12

Or.0050.30.2015.JCh

 

 

Zarządzenie nr 30/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia 12 marca  2015r. 

w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Michałowo

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 )  oraz § 13 statutów sołectw Gminy Michałowo stanowiacych załacznik do uchwaly  Nr XVI/145/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 marca 2008r.w sprawie ustalenia statutów sołectw Gminy Michałowo (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 88, poz. 817- 843 z dnia 7 kwietnia 2008r.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Michałowo dla wyboru sołtysów i rad sołeckich wg  załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad soleckich :

  1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej.
  6. Przeprowadzenie wyborów sołtysa.
  7. Przeprowadzenie wyborów do rady sołeckiej,
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

§ 3. Terminy i miejsce przeprowadzenia zebrań wyborczych podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez:  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie,na tablicach ogłoszeniowych poszczególnych sołectw i Urzędu Miejskiego Michałowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                          Burmistrz Michalowa

 

 Wlodzimierz Konończuk

 

 


 

Załącznik do Zarządzenia  Nr  30/2015

Burmistrza Michałowa z dnia 12 marca 2015r.

 

 

 

 

HARMONOGRAM   WYBORCZYCH    ZEBRAŃ   WIEJSKICH

ROK 2015

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

DATA

GODZINA

 

MIEJSCE/OBSŁUGUJĄCY ZEBRANIE

 

Cisówka

 

23.03.2015

8.00

dom myśliwski

Aleksander Apiecionek

 

 

Nowosady

 

 

17.04.2015

14.00

mieszkanie sołtysa

Aleksander Apiecionek

 

Zaleszany

 

 

 

23.03.2015

 

10.30

mieszkanie sołtysa

Aleksander Apieciomnek

 

Pieńki

 

 

24.03.2015

10.30

świetlica

Joanna Stpiczyńska

 

Michałowo I

 

 

27.03.2015

17.00

Remiza OSP w Michałowie, Joanna Stpiczyńska, Magdalena Kondratowicz, Romualda Kasperuk, Emilia Wawreniuk, Anna Ławreszuk

 

Michałowo II

 

 

 

 

 

 

27.03.2015

17.00

GOK w Michałowie

Anna Modzelewska, Małgorzata Tarasewicz, Jarosław Anchim, Aurelia Kosakowska, Maria Doroszko

 

Potoka

 

26.03.2015

13.00

mieszkanie sołtysa

Leszek Gryc

 

Hieronimowo

 

 

26.03.2015

8.00

świetlica

Leszek Gryc

 

Kazimierowo

 

 

26.03.2015

10.30

 

mieszkanie sołtysa

Leszek Gryc

 

 

 

Jałówka

 

 

22.03.2015

15.00

 

świetlica

Aleksander Apiecionek

 

 

 Łuplanka

 

 

27.03.2015

8.00

budynek po byłej szkole

Aleksander Apiecionek

 

Szymki

 

 

27.03.2015

10.30 

świetlica OSP w Szymkach

 Aleksander Apiecionek

 

 

Kobylanka

 

 

 30.03.2015

 

 

10.00

 

 

mieszkanie sołtysa

Marcin Stalbowski

 

Żednia

 

 

29.03.2015

14.30

 

Plac nadleśnictwa pod grzybkiem  - Żednia

Marcin Stalbowski

 

Sokole

 

 

29.03.2015

17.00

 

Dom Ludowy

Marcin Stalbowski

 

Ciwoniuki

 

 

31.03.2015

10.30

mieszkanie sołtysa

Roman Kalinowski

 

Juszkowy Gród

 

31.03.2015

13.00

Ośrodek Zdrowia

Roman Kalinowski

 

 

Kuchmy

 

 

 

31.03.2015

8.45

mieszkanie sołtysa

Roman Kalinowski

 

 

Bachury

 

 

14.04.2015

11.30

mieszkanie sołtysa

Anna Modzelewska

 

Bondary

 

 

17.04.2015

17.00

świetlica

Anna Modzelewska

 

Lewsze

 

 

14.04.2015

9.00

mieszkanie sołtysa

Anna Modzelewska

 

Mościska

 

 

15.04.2015

13.00

mieszkanie sołtysa

Marcin Stalbowski

Topolany

 

 

15.04.2015

10.30

świetlica

Marcin Stalbowski

Tylwica

 

15.04.2015

8.00

mieszkanie sołtysa

Marcin Stalbowski

 

 

Nowa Wola

 

 

16.04.2015

13.00

remiza OSP

Jarosław Anchim

 

Planty

 

 

16.04.2015

8.00

mieszkanie sołtysa

Jarosław Anchim

 

Suszcza

 

16.04.2015

10.30

„ Zajazd po malwami "

Jarosław Anchim

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-03-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-03-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-03-13