Zarządzenie Nr 308/14 z dnia 2014-03-12 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-08-12
Tytuł Zarządzenie Nr 308/14 z dnia 2014-03-12

Or.0050.308.2014.AD

Zarządzenie 308/14

Burmistrza Michałowa

z dnia 12 marca 2014roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,1318) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

 

1/ Zmian w budżecie

2/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2020

3/ Utworzenia odrębnych obwodów glosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

4/ Przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dopłaty do zakupu okularów i szkieł korekcyjnych dla mieszkańców Gminy Michałowo.

5/ Podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy rzeczowej i zasiłku celowego z pomocy społecznej

6/ Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki na lata 2012-2014

7/ Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

 

§ 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

  2. Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt 3,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia

  3. Kierownika MGOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia

  4. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-08-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-12